Vážení občania, priatelia

Vítame Vás na stránke miestnej organizácie strany MOST-HÍD, kde by sme radi predstavili nie len samotných kandidátov do komunálnych volieb 2014 v Galante, ale predstavili samotný program a plány do budúcnosti, ktoré by sme radi v spolupráci s Vami realizovali v našom meste. Sme presvedčení, že pripravená koncepcia reforiem v našom meste, bude dôležitým podkladom pre rozvoj a rast. Projekty, ktoré už máme pripravené čakajú na Váš súhlas. Sme ľudia, ktorí sú pripravení spolupracovať a spolupodieľať sa na rozvoji nášho mesta. Ďakujeme za dôveru a podporu vo voľbách!

Tisztelt polgárok, barátaim!

Üdvözöljük Önöket a MOST-HÍD párt helyi szervezetének honlapján, ahol nem csak a 2014-es galántai önkormányzati választások jelöltjeit szeretnénk bemutatni, hanem magát a programot is, valamint a jövőre vonatkozó azon tervet, amit Önökkel együttműködve valósítanánk meg a városunkban. Meggyőződésem, hogy városunk reformjainak elkészített koncepciója fontos háttéranyagát képezi majd a fejlődésnek és növekedésnek. Az általunk már elkészített projektek csak Önökre várnak. Olyan emberek vagyunk, akik készek együttműködni a városunk fejlesztésénél, és részt venni ebben. Köszönjük a bizalmat, és támogatásukat a választásokon!

O nás

Úspešní kandidáti

Predstavujeme Vám členov miestnej a okresnej organizácie MOST-HÍD v Galante.

čítať viac

Aktuality

Náš spoločný program pre samosprávu mesta je tu pre Vás. Ďakujeme.

čítať viac

Galéria

Zaujímavosti z našich aktivít a zo života nášho mesta.

čítať viac